Schneider Electric University Courses - by Language / Turkish

Enerji Verimliliğine Sahip Tesisler için En İyi Bakım Uygulamaları

İyi bakım, enerji maliyetlerinden tasarruf sağlar! Bakımı düzgün şekilde yapılan tesisler ve ekipman kaliteli ürünler üretir, çalışmama süresini azaltır ve daha düşük enerji maliyetlerine sahiptir. Bu, gerçek para anlamına gelir! Bu kurs, tesislerdeki bakımın önemini ve uygun bakımın katkıda bulunacağı tasarrufları ele alacak ve tesislerin enerji tasarruflu bakımını sağlayacak teknikleri belirleyecektir.
* Yetersiz bakıma neden olan organizasyonel problemleri sayabilecek, * Etkin bir bakım sisteminin özelliklerini tanımlayabilecek, * Eksik bakımın sebep olduğu enerji verimliliği maliyeti örneklerini sayabilecek, * Farklı tipte bakımlardaki, örneğin basınçlı hava veya buhar sistemleri bakımlarındaki, yanlışların getirdiği enerji maliyetlerini hesaplayabilecek, ve * Kızılötesi, titreşim analizi ve ultrasonik araştırmalarının bakım ihtiyaçlarının belirlenmesine nasıl katkıda bulunabileceğinin cevabı olan basit yöntemleri tanımlayabileceksiniz.

İyi bakım, enerji maliyetlerinden tasarruf sağlar! Bakımı düzgün şekilde yapılan tesisler ve ekipman kaliteli ürünler üretir, çalışmama süresini azaltır ve daha düşük enerji maliyetlerine sahiptir. Bu, gerçek para anlamına gelir! Bu kurs, tesisler...

There is no description for this course

Course content

    • Online Course
    • Course Assessment