Schneider Electric University Courses - by Language / Turkish

Enerji Verimliliği Temelleri

Bu kurs, enerji açmazı ve enerji verimliliğinin neden en hızlı, en temiz ve en etkili çözüm olduğu konusuyla ilgili genel bilgiler verir. Enerjinin %72'sinin nerede kullanıldığını ve pasif ve aktif enerji verimliliği yoluyla nasıl %30'a varan tasarruflar yapılabileceğini açıklar.
* Enerjinin neden önemli olduğunu hakkında üç basit neden listeleyebilirsiniz * Enerji ikileminin ana hatlarını belirleyebilir ve enerji verimliliğinin neden en iyi çözüm olduğunu açıklayabilirsiniz * Etkin bir enerji verimliliği programı için dört basit adım belirleyebilirsiniz * Pasif ve aktif enerji verimliliğini tanımlayabilirsiniz * Binalarda, sanayi ve konutlarda enerji verimliliğini iyileştirmek için genel ve etkin eylemleri listeleyebilirsiniz

Bu kurs, enerji açmazı ve enerji verimliliğinin neden en hızlı, en temiz ve en etkili çözüm olduğu konusuyla ilgili genel bilgiler verir. Enerjinin %72'sinin nerede kullanıldığını ve pasif ve aktif enerji verimliliği yoluyla nasıl %30'a varan tasa...

There is no description for this course

Course content

    • Online Course
    • Course Assessment