Schneider Electric University Courses - by Language / Dutch

Grondbeginselen van energie-efficiëntie

This course offers an overview of the energy dilemma and why energy efficiency is the quickest, cleanest, most effective solution. It explains where 72% of energy is consumed and how up to 30% can be saved through passive and active energy efficiency.
# Aangeven om welke drie redenen energie van wezenlijk belang is; # Het energievraagstuk onder woorden brengen en uitleggen waarom energie-efficiëntie de beste oplossing is; # De vier eenvoudige stappen van een effectief EE-programma noemen; # Een definitie geven van passieve en actieve energie-efficiëntie # Algemene, effectieve maatregelen noemen ter verbetering van de energie-efficiëntie in gebouwen, industriecomplexen en woningen

This course offers an overview of the energy dilemma and why energy efficiency is the quickest, cleanest, most effective solution. It explains where 72% of energy is consumed and how up to 30% can be saved through passive and active energy efficie...

There is no description for this course

Course content

    • Online Course
    • Course Assessment